Výročné
správy spoločnosti

Podrobné informácie o činnosti spoločnosti

Budova

Výročné správy

Paragraf

Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2023 


Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2023 bola v zmysle platnej legislatívy zaslaná na zverejnenie v Registri účtovných závierok a bude predmetom schvaľovania na Valnom zhromaždení POZAGAS a.s.

Výročná správa 2022 
Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2022 


Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2022 bola schválená na Valnom zhromaždení POZAGAS a.s. a v zmysle platnej legislatívy bola zaslaná na zverejnenie v Registri účtovných závierok.

Výročná správa 2021
Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2021


Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2021 bola schválená na Valnom zhromaždení POZAGAS a.s. a v zmysle platnej legislatívy bola zaslaná na zverejnenie v Registri účtovných závierok.

Výročná správa 2020
Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2020


Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2020 bola schválená na Valnom zhromaždení POZAGAS a.s. a v zmysle platnej legislatívy bola zaslaná na zverejnenie v Registri účtovných závierok.

Výročná správa 2019
Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2019


Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2019 bola schválená na Valnom zhromaždení POZAGAS a.s. a v zmysle platnej legislatívy bola zaslaná na zverejnenie v Registri účtovných závierok.