Štruktúra
spoločnosti

Vedenie a orgány spoločnosti

Budova

Štruktúra spoločnosti

Paragraf
Organizačná štruktúra
Mobil obrázok
OS mobil SK
Desktop obrázok
OS desktop SK

Predstavenstvo

Ladislav Goryl
Ladislav Goryl
predseda
Martin Bartošovič
Martin Bartošovič
člen
Szilárd Kása
Szilárd Kása
člen
Avatar
Ľubomír Greif
člen

Manažment

Avatar
Martin Jarábek
generálny riaditeľ
Avatar
Martin Beňa
riaditeľ pre obchod a marketing
Avatar
Tomáš Ferencz
riaditeľ pre rozvoj a prevádzku
Avatar
Ján Smatana
manažér pre ekonomiku a financie

Dozorná rada

Avatar
Karol Gogolák
člen
Avatar
Martin Píry
člen
Avatar
Martin Vranka
člen