Novinky
Vyhlásenie Sútaže 22/9/2023 (dodávka plynu pre technologické účely v období 2022 a 2023)
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Súťaž 22/9/2023 v rámci Obchodnej verejnej súťaže na ...
Viac | 19. 09. 2023 |
OVS Monitorovanie vybraných sond ZS6
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Monitorovanie vybraných sond ...
Viac | 15. 08. 2023 |
OVS Rozšírenie technológie úpravy zemného plynu na stredisku ZS6 Malacky - realizácia
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Rozšírenie technológie ...
Viac | 03. 08. 2023 |

»Zobraziť všetky správy

Obstarávanie

aaZmluvné vzťahy spoločnosti POZAGAS a.s. pri obstarávaní tovaru, služieb, údržby a opráv sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami. Tieto upravujú právne vzťahy, ktoré vznikajú pri zmluvách medzi spoločnosťou POZAGAS a.s. a fyzickou alebo právnickou osobou ako dodávateľom predmetu obstarávania. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zostavené v zmysle Obchodného zákonníka Slovenskej republiky, ktorý upravuje všeobecné pravidlá zmluvných vzťahov medzi fyzickými a právnickými osobami.

Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.6.2016

 

Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejňuje na tejto stránke aktuálne oznámenia o vyhlásení verejných obchodných súťaží, do ktorých sa môžete zapojiť.


Aktuálne vyhlásené obchodné verejné súťaže (OVS):1. Obchodná verejná súťaž na dodávku plynu pre technologické účely v období 2022 a 2023.

Informácie k Obchodnej verejnej súťaži na dodávku plynu pre technologické účely v období 2022 a 2023 nájdete po týmto odkazom.2. OVS Rozšírenie technológie úpravy zemného plynu na stredisku ZS6 Malacky - realizácia

Súťažné podklady "Rozšírenie technológie úpravy zemného plynu na stredisku ZS6 Malacky - realizácia"
Príloha č.2a: Krycí list
Príloha č.2b: Rozpis ceny


3. OVS Monitorovanie vybraných sond ZS6

Súťažné podklady "Monitorovanie vybraných sond ZS6" - aktualizácia č. 1 k 28.8.2023
Príloha č. 1 - Zadávací list investície
Príloha č. 2 - Špecifikácia služby
Príloha č. 3 - Krycí list
Príloha č. 4 - zmluva o mlčanlivosti a dôvernosti informácií
Príloha č. 5 - Harmonogram plnenia
Príloha č. 6 - Podrobný rozpis ceny