Novinky
Vyhlásenie Sútaže 22/9/2023 (dodávka plynu pre technologické účely v období 2022 a 2023)
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Súťaž 22/9/2023 v rámci Obchodnej verejnej súťaže na ...
Viac | 19. 09. 2023 |
OVS Monitorovanie vybraných sond ZS6
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Monitorovanie vybraných sond ...
Viac | 15. 08. 2023 |
OVS Rozšírenie technológie úpravy zemného plynu na stredisku ZS6 Malacky - realizácia
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Rozšírenie technológie ...
Viac | 03. 08. 2023 |

»Zobraziť všetky správy

Archív výročných správ

 

 Výročná správa 2022
 Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2022.
2022Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2022 bola v zmysle platnej legislatívy zaslaná na zverejnenie v Registri účtovných závierok.
Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2022 bola schválená na Valnom zhromaždení POZAGAS a.s.
  
 Výročná správa 2021
 Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2021.
2021Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2021 bola v zmysle platnej legislatívy zaslaná na zverejnenie v Registri účtovných závierok.
Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2021 bola schválená na Valnom zhromaždení POZAGAS a.s.
  
 Výročná správa 2020
 Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2020.
2020Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2020 bola v zmysle platnej legislatívy zaslaná na zverejnenie v Registri účtovných závierok.
Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2020 bola schválená na Valnom zhromaždení POZAGAS a.s.
  
 Výročná správa 2019
 Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2019.
2019Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2019 bola v zmysle platnej legislatívy zaslaná na zverejnenie v Registri účtovných závierok.
Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2019 bola schválená na Valnom zhromaždení POZAGAS a.s.
  
 Výročná správa 2018
 Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2018.
2018Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2018 bola v zmysle platnej legislatívy zaslaná na zverejnenie v Registri účtovných závierok.
Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2018 bola schválená na Valnom zhromaždení POZAGAS a.s.
  
 Výročná správa 2017
 Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2017.
2017Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2017 bola v zmysle platnej legislatívy zaslaná na zverejnenie v Registri účtovných závierok.
Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2017 bola schálená na Valnom zhromaždení POZAGAS a.s.
  
 Výročná správa 2016
 Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2016.
2016Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2016 bola v zmysle platnej legislatívy zaslaná na zverejnenie v Registri účtovných závierok.
Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2016 bola schválená na Valnom zhromaždení POZAGAS a.s.
  
 Výročná správa 2015
2015Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2015.
Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2015 bola v zmysle platnej legislatívy zaslaná na zverejnenie v Registri účtovných závierok.
Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2015 bola schválená na Valnom zhromaždení POZAGAS a.s.
  
 Výročná správa 2014
2014Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2014.
Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2014 bola v zmysle platnej legislatívy zaslaná na zverejnenie v Registri účtovných závierok.
Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2014 bola schválená na Valnom zhromaždení POZAGAS a.s.
  
2013Výročná správa 2013
Príloha č.1 - Správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2013
Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2013 bola v zmysle platnej legislatívy zaslaná na zverejnenie v Registri účtovných závierok.
Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2013 bola schválená Valným zhromaždením POZAGAS a.s.
  
2012Výročná správa 2012
Príloha č. 1 - Správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2012
  
2011Výročná správa 2011
Príloha č.1 - Správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2011
Príloha č.2 - Vyhlásenie o dodržiavaní zásad a Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku
  
2010Výročná správa 2010
Príloha č. 1 - Správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2010
Príloha č. 2 - Vyhlásenie o dodržiavaní zásad a Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku
  
2009Výročná správa 2009
Príloha č.1 - Správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2009
Príloha č.2 - Vyhlásenie o dodržiavaní zásad a Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku
  
2008Ročná správa 2008
  

 

 

späť