Novinky
Vyhlásenie Sútaže 22/9/2023 (dodávka plynu pre technologické účely v období 2022 a 2023)
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Súťaž 22/9/2023 v rámci Obchodnej verejnej súťaže na ...
Viac | 19. 09. 2023 |
OVS Monitorovanie vybraných sond ZS6
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Monitorovanie vybraných sond ...
Viac | 15. 08. 2023 |
OVS Rozšírenie technológie úpravy zemného plynu na stredisku ZS6 Malacky - realizácia
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Rozšírenie technológie ...
Viac | 03. 08. 2023 |

»Zobraziť všetky správy

Nákup plynu na technologické účely v období 2022 a 2023


Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejňuje dňa 25.10.2022 Rámcové podmienky pre Obchodnú(é) verejnú(é) súťaž(e) na dodávku plynu pre prevádzkové účely v období 2022 a 2023.

Nákup plynu môže POZAGAS realizovať prostredníctvom jednej, alebo viacerých Obchodných verejných súťaží.
Presné informácie ohľadom vyhlásenia Obchodnej(ých) verejnej(ých) súťaže(í), účasti v nich a ďalšie dôležité informácie a dokumenty nájdete v priloženej súťažnej dokumentácii nižšie.

Vyhlásenie súťaže 22/9/2023Súťažná dokumentácia

Rámcové podmienky pre Obchodnú(é) verejnú(é) súťaž(e)
Zmluva o nákupe plynu
Registračný formulár (pre viac informácií o registrácii protistrán kliknite tu)
Formulár pre záväznú cenovú ponuku pre Súťaž 22/9/2023V prípade otázok sme Vám k dispozícii na:
e-mail: marketing@pozagas.sk