Novinky
Vyhlásenie Sútaže 22/9/2023 (dodávka plynu pre technologické účely v období 2022 a 2023)
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Súťaž 22/9/2023 v rámci Obchodnej verejnej súťaže na ...
Viac | 19. 09. 2023 |
OVS Monitorovanie vybraných sond ZS6
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Monitorovanie vybraných sond ...
Viac | 15. 08. 2023 |
OVS Rozšírenie technológie úpravy zemného plynu na stredisku ZS6 Malacky - realizácia
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Rozšírenie technológie ...
Viac | 03. 08. 2023 |

»Zobraziť všetky správy

Uskladňovacia kapacita pre Plynárenský rok 2024/2025

Zazmluvnená kapacitamil. Sm3GWh
 Pracovný objem plynu
2552 705
 Denný vtlačný výkon
2,8330,05
 Denný ťažobný výkon
2,8330,05
 
Dostupná kapacitamil. Sm3GWh
 Pracovný objem plynu
4004 242
 Denný vtlačný výkon
4,0242,61
 Denný ťažobný výkon
4,0242,61


Poznámka:

  1. Objemové údaje sú vyjadrené v GWh pri štandardných vzťažných podmienkach. Pri prepočte bola použitá hodnota spaľovacieho tepla objemového 10,607 kWh/m3.
  2. Voľná uskladňovacia kapacita predstavuje Uskladňovaciu kapacitu, ktorá je dostupná na využívanie počas celého skladovacieho roka (1.4. daného roka- 31.3. nasledujúceho roka), resp. jeho zostávajúcej časti, pri rešpektovaní geologicko-technických charakteristík zásobníka, jej dostupnosti a pri predpoklade štandardného spôsobu využívania Uskladňovacej kapacity zo strany zákazníkov. Dostupnosť krátkodobej Uskladňovacej kapacity, prípadne kapacity s inými obmedzeniami alebo výkonovými charakteristikami sa môže v čase líšiť.
  3. Zverejnené údaje môžu podliehať ďalším úpravám zo strany POZAGAS a.s. Tieto údaje nezahŕňajú uskladňovacie služby v testovacej fáze.späť