Novinky
Vyhlásenie Sútaže 22/9/2023 (dodávka plynu pre technologické účely v období 2022 a 2023)
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Súťaž 22/9/2023 v rámci Obchodnej verejnej súťaže na ...
Viac | 19. 09. 2023 |
OVS Monitorovanie vybraných sond ZS6
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Monitorovanie vybraných sond ...
Viac | 15. 08. 2023 |
OVS Rozšírenie technológie úpravy zemného plynu na stredisku ZS6 Malacky - realizácia
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Rozšírenie technológie ...
Viac | 03. 08. 2023 |

»Zobraziť všetky správy

Uskladňovacia kapacita pre Plynárenský rok 2020/2021

Zazmluvnená kapacitamil. Sm3GWh
 Pracovný objem plynu
6546 939
 Denný vtlačný výkon
6,9873,99
 Denný ťažobný výkon
7,4178,56
_
Dostupná kapacitamil. Sm3GWh
 Pracovný objem plynu
18
 Denný vtlačný výkon
00
 Denný ťažobný výkon
00

Jednotlivé zložky zazmluvnenej uskladňovacej kapacity môžu prekračovať parametre technickej kapacity s ohľadom na spôsob jej využívania, pričom skutočné využitie uskladňovacej kapacity nepresiahne maximálne parametre technickej kapacity.

Dostupná jednotlivá pevná služba vo forme Pracovného objemu plynu a/alebo Vtlačného výkonu a/alebo Ťažobného výkonu v PZZP Láb 4. stavba:

Dostupná pevná jednotlivá službamil. Sm3GWh
 Pracovný objem plynu
00
 Denný vtlačný výkon
00
 Denný ťažobný výkon
00

 

Objemové údaje sú vyjadrené v metroch kubických pri štandardných vzťažných podmienkach, t.j. 15°C; 101,325 kPa; ρ = 0. Energetické údaje sú prepočítané koeficientom GCV = 10,607 kWh / Sm3.
Uvedené údaje sú platné pre plynárenský rok 2020/2021 resp. do publikovania ich zmien na www.pozagas.sk.

späť