Novinky
Havarijný odfuk na ZS7
Spoločnosť POZAGAS vyhlásila Obchodnú verejnú súťaž "Havarijný odfuk na ZS7".Všetky ...
Viac | 04. 05. 2018 |

»Zobraziť všetky správy

Uskladňovacia kapacita pre Plynárenský rok 2018/2019

Zazmluvnená kapacitamil. Sm3GWh
 Pracovný objem plynu
4925 216
 Denný vtlačný výkon
5,4657,94
 Denný ťažobný výkon
5,4657,94
 
Dostupná kapacitamil. Sm3GWh
 Pracovný objem plynu
1631 731
 Denný vtlačný výkon
1,3914,72
 Denný ťažobný výkon
1,3914,72

 

Dostupná jednotlivá pevná služba vo forme Pracovného objemu plynu a/alebo Vtlačného výkonu a/alebo Ťažobného výkonu v PZZP Láb 4. stavba:

Dostupná pevná jednotlivá službamil. Sm3GWh
 Pracovný objem plynu
00
 Denný vtlačný výkon
00
 Denný ťažobný výkon
00

 

Objemové údaje sú vyjadrené v metroch kubických pri štandardných vzťažných podmienkach, t.j. 15°C; 101,325 kPa; ρ = 0. Energetické údaje sú prepočítané koeficientom GCV = 10,607 kWh / Sm3.
Uvedené údaje sú platné pre plynárenský rok 2018/2019 resp. do publikovania ich zmien na www.pozagas.sk.

späť