Novinky
Kamerový systém ZS7 Jakubov
Spoločnosť POZAGAS vyhlásila Obchodnú verejnú súťaž "Kamerový systém ZS7 ...
Viac | 04. 10. 2017 |
Cenník platný od 1.5.2017
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejnila na svojej webovej stránke nový Cenník, ktorý sa uplatňuje od ...
Viac | 28. 04. 2017 |

»Zobraziť všetky správy

Uskladňovacia kapacita pre Plynárenský rok 2017/2018

Zazmluvnená kapacitamil. Sm3GWh
 Pracovný objem plynu
5916 264
 Denný vtlačný výkon
6,7971,98
 Denný ťažobný výkon
6,7971,98
 
Dostupná kapacitamil. Sm3GWh
 Pracovný objem plynu
64683
 Denný vtlačný výkon
0,060,68
 Denný ťažobný výkon
0,060,68

 

Dostupná jednotlivá pevná služba vo forme Pracovného objemu plynu a/alebo Vtlačného výkonu a/alebo Ťažobného výkonu v PZZP Láb 4. stavba:

Dostupná pevná jednotlivá službamil. Sm3GWh
 Pracovný objem plynu
00
 Denný vtlačný výkon
00
 Denný ťažobný výkon
00

 

Objemové údaje sú vyjadrené v metroch kubických pri štandardných vzťažných podmienkach, t.j. 15°C; 101,325 kPa; ρ = 0. Energetické údaje sú prepočítané koeficientom GCV = 10,607 kWh / Sm3.
Uvedené údaje sú platné pre plynárenský rok 2017/2018 resp. do publikovania ich zmien na www.pozagas.sk.

späť