Novinky
OVS "Spracovanie realizačného projektu a realizácia investičnej akcie Inštalácia prevodníkov tlaku na medzikružiach kolón vybraných sond ZS6 - 2.etapa"
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlasuje k 20.5.2021 Obchodnú verejnú súťaž (OVS) na spracovanie ...
Viac | 20. 05. 2021 |
Aktualizácia Cenníka
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejnila na svojej webovej stránke nový Cenník, ktorý sa uplatňuje od ...
Viac | 13. 05. 2021 |
Obchodná verejná súťaž na Osadenie separátora na ZS6
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na Osadenie separátora na ZS6. Viac ...
Viac | 19. 02. 2021 |

»Zobraziť všetky správy

Uskladňovacia kapacita pre Plynárenský rok 2016/2017

Zazmluvnená kapacitamil. Sm3GWh
 Pracovný objem plynu
6276 651
 Denný vtlačný výkon
6,8572,62
 Denný ťažobný výkon
6,8572,62
 
Dostupná kapacitamil. Sm3GWh
 Pracovný objem plynu
00
 Denný vtlačný výkon
00
 Denný ťažobný výkon
00

 

Dostupná jednotlivá pevná služba vo forme Pracovného objemu plynu a/alebo Vtlačného výkonu a/alebo Ťažobného výkonu v PZZP Láb 4. stavba:

Dostupná pevná jednotlivá službamil. Sm3GWh
 Pracovný objem plynu
28*296*
 Denný vtlačný výkon
00
 Denný ťažobný výkon
00

 

*V prípade záujmu o pridelenie jednotlivej služby voľného pracovného objemu plynu môžu záujemcovia kontaktovať náš obchodný tím na emailovej adrese international.tender@pozagas.sk. Žiadosti budú posudzované podľa kritérií stanovených spoločnosťou POZAGAS a.s. v poradí, v akom budú doručené spoločnosti POZAGAS a.s.Objemové údaje sú vyjadrené v metroch kubických pri štandardných vzťažných podmienkach, t.j. 15°C; 101,325 kPa; ρ = 0. Energetické údaje sú prepočítané koeficientom GCV = 10,607 kWh / Sm3.
Uvedené údaje sú platné pre plynárenský rok 2016/2017 resp. do publikovania ich zmien na www.pozagas.sk.

späť