Novinky
Obchodná verejná súťaž "Zvýšenie výkonu MS Láb IV"
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejňuje k 15.4.2019 Obchodnú verejnú súťaž "Zvýšenie výkonu MS ...
Viac | 29. 01. 2019 |
Obchodná verejná súťaž na dodávku plynu pre prevádzkové účely v období 2018 a 2019
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejňuje k 8.6.2018 Rámcové podmienky pre Obchodnú(é) verejnú(é) ...
Viac | 08. 06. 2018 |

»Zobraziť všetky správy

Uskladňovacia kapacita pre Plynárenský rok 2016/2017

Zazmluvnená kapacitamil. Sm3GWh
 Pracovný objem plynu
6276 651
 Denný vtlačný výkon
6,8572,62
 Denný ťažobný výkon
6,8572,62
 
Dostupná kapacitamil. Sm3GWh
 Pracovný objem plynu
00
 Denný vtlačný výkon
00
 Denný ťažobný výkon
00

 

Dostupná jednotlivá pevná služba vo forme Pracovného objemu plynu a/alebo Vtlačného výkonu a/alebo Ťažobného výkonu v PZZP Láb 4. stavba:

Dostupná pevná jednotlivá službamil. Sm3GWh
 Pracovný objem plynu
28*296*
 Denný vtlačný výkon
00
 Denný ťažobný výkon
00

 

*V prípade záujmu o pridelenie jednotlivej služby voľného pracovného objemu plynu môžu záujemcovia kontaktovať náš obchodný tím na emailovej adrese international.tender@pozagas.sk. Žiadosti budú posudzované podľa kritérií stanovených spoločnosťou POZAGAS a.s. v poradí, v akom budú doručené spoločnosti POZAGAS a.s.Objemové údaje sú vyjadrené v metroch kubických pri štandardných vzťažných podmienkach, t.j. 15°C; 101,325 kPa; ρ = 0. Energetické údaje sú prepočítané koeficientom GCV = 10,607 kWh / Sm3.
Uvedené údaje sú platné pre plynárenský rok 2016/2017 resp. do publikovania ich zmien na www.pozagas.sk.

späť