Novinky
Uskladňovacia kapacita pre sezónu 2020/2021
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlásila dňa 5.6.2019 začiatok predaja uskladňovacej kapacity pre sezónu ...
Viac | 05. 06. 2019 |
Obchodná verejná súťaž "Bezpečnostný riadiaci systém na ZS6"
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejňuje k 17.7.2019 Obchodnú verejnú súťaž "Bezpečnostný ...
Viac | 29. 01. 2019 |

»Zobraziť všetky správy

Uskladňovacia kapacita pre Plynárenský rok 2015/2016

 

Zazmluvnená kapacitamil. Sm3GWh
 Pracovný objem plynu
5575 912
 Denný vtlačný výkon
5,6259,66
 Denný ťažobný výkon
5,6259,66
 
Dostupná kapacitamil. Sm3GWh
 Pracovný objem plynu
981 035
 Denný vtlačný výkon
1,2313
 Denný ťažobný výkon
1,2313


Dostupná jednotlivá pevná služba vo forme Pracovného objemu plynu a/alebo Vtlačného výkonu a/alebo Ťažobného výkonu v PZZP Láb 4. stavba

Dostupná pevná jednotlivá službamil. Sm3GWh
 Pracovný objem plynu
00
 Denný vtlačný výkon
00
 Denný ťažobný výkon
00Objemové údaje sú vyjadrené v metroch kubických pri štandardných vzťažných podmienkach, t.j. 15°C; 101,325 kPa; ρ = 0. Energetické údaje sú prepočítané koeficientom GCV = 10,607 kWh / Sm3.
Uvedené údaje sú platné pre plynárenský rok 2015/2016 resp. do publikovania ich zmien na www.pozagas.sk.

späť