Novinky
Obchodná verejná súťaž na dodávku plynu pre prevádzkové účely v období 2018 a 2019
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejňuje k 8.6.2018 Rámcové podmienky pre Obchodnú(é) verejnú(é) ...
Viac | 08. 06. 2018 |

»Zobraziť všetky správy

Uskladňovacia kapacita pre Plynárenský rok 2014/2015

Zazmluvnená kapacitamil. Sm3GWh
 Pracovný objem plynu
6587 012
 Denný vtlačný výkon
6,8572,66
 Denný ťažobný výkon
6,8572,66
 
Dostupná kapacitamil. Sm3GWh
 Pracovný objem plynu
00
 Denný vtlačný výkon
00
 Denný ťažobný výkon
00


Dostupná jednotlivá pevná služba vo forme Pracovného objemu a/alebo Vtlačného výkonu a/alebo Ťažobného výkonu dostupná v PZZP Láb 4. stavba

Dostupná pevná jednotlivá službamil. Sm3GWh
 Pracovný objem plynu
00
 Denný vtlačný výkon
00
 Denný ťažobný výkon
00


Vzhľadom k (i) vývoju hodnoty spaľovacieho tepla plynu vtláčaného v priebehu sezóny 2014/2015 do Zásobníka a (ii) ložiskovo-inžinierskemu vyhodnoteniu aktuálneho vývoja Zásobníka a (iii) jeho aktuálnemu stavu, spoločnosť POZAGAS a.s. upravila Pracovný objem pre Plynárenský rok 2014/2015 podľa tabuliek vyššie s účinnosťou od 1.11.2014.


Poznámky:
Objemové údaje sú vyjadrené v metroch kubických pri štandardných vzťažných podmienkach, t.j. 15°C; 101,325 kPa; ρ = 0. Energetické údaje sú prepočítané koeficientom GCV = 10,607 kWh / Sm3.
Uvedené údaje sú platné pre plynárenský rok 2014/2015 resp. do publikovania ich zmien na www.pozagas.sk.

späť