Novinky
OVS Dodávka GU pre Výmena GU 2023 v prevádzke
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Dodávka GU pre Výmena GU ...
Viac | 27. 01. 2023 |
Predaj skladovacej kapacity pre sezónu 2023/2024
Spoločnosť POZAGAS týmto spúšťa predaj skladovacej kapacity pre sezónu 2023/2024 s plánovaným ...
Viac | 13. 12. 2022 |
Plán odstávok 2023
Vážení účastníci trhu s plynom.Týmto by sme Vás radi informovali o pláne odstávok pre rok ...
Viac | 28. 10. 2022 |

»Zobraziť všetky správy

Ročný plán odstávok 2023

Plánované odstávky:


A. Plánované odstávky zásobníka PZZP Láb 4. stavba:

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023:

1. Verzia č. 1 (30.11.2022).


Poznámka k dokumentu vyššie:
Údaje vo vyššie uvedenej tabuľke vychádzajú z aktuálneho stavu poznania a v prípade potreby môžu podliehať dodatočným aktualizáciám. Akékoľvek dodatočné zmeny budú oznámené v súlade s uzatvorenými zmluvami o skladovaní plynu a platnou legislatívou.

 

B. Plánované odstávky prepojovacieho bodu MAB/WAG (odstávka v zmysle oznámenia zo strany Gas Connect Austria GmBH):

Ročný plán predpokladaných odstávok pre obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023:

1. Verzia č. 1 (30.11.2022).

2. Verzia č. 2 (28.12.2022).

 

Neplánované odstávky:

Bez záznamu.