Novinky
OVS "Spracovanie realizačného projektu a realizácia investičnej akcie Inštalácia prevodníkov tlaku na medzikružiach kolón vybraných sond ZS6 - 2.etapa"
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlasuje k 20.5.2021 Obchodnú verejnú súťaž (OVS) na spracovanie ...
Viac | 20. 05. 2021 |
Aktualizácia Cenníka
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejnila na svojej webovej stránke nový Cenník, ktorý sa uplatňuje od ...
Viac | 13. 05. 2021 |
Obchodná verejná súťaž na Osadenie separátora na ZS6
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na Osadenie separátora na ZS6. Viac ...
Viac | 19. 02. 2021 |

»Zobraziť všetky správy

Ročný plán odstávok 2021

Plánované odstávky:


A. Plánované odstávky zásobníka PZZP Láb 4. stavba:

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021:

1.Verzia č. 1 (27.11.2020).


Poznámka k dokumentu vyššie:
Údaje vo vyššie uvedenej tabuľke vychádzajú z aktuálneho stavu poznania a v prípade potreby môžu podliehať dodatočným aktualizáciám. Akékoľvek dodatočné zmeny budú oznámené v súlade s uzatvorenými zmluvami o skladovaní plynu a platnou legislatívou.

 

B. Plánované odstávky prepojovacieho bodu MAB/WAG (odstávka v zmysle oznámenia zo strany Gas Connect Austria GmBH):

Ročný plán predpokladaných odstávok pre obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021:

1. Verzia č. 1 (13.11.2020).

2. Verzia č. 2 (1.6.2021).

Neplánované odstávky:

Neplánovaná odstávka prepojovacieho bodu MAB/WAG (odstávka v zmysle oznámenia zo strany Gas Connect Austria GmBH):

1. Verzia č. 1 (20.4.2021).

2. Verzia č. 2 (21.4.2021).