Novinky
Vyhlásenie Sútaže 22/9/2023 (dodávka plynu pre technologické účely v období 2022 a 2023)
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Súťaž 22/9/2023 v rámci Obchodnej verejnej súťaže na ...
Viac | 19. 09. 2023 |
OVS Monitorovanie vybraných sond ZS6
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Monitorovanie vybraných sond ...
Viac | 15. 08. 2023 |
OVS Rozšírenie technológie úpravy zemného plynu na stredisku ZS6 Malacky - realizácia
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Rozšírenie technológie ...
Viac | 03. 08. 2023 |

»Zobraziť všetky správy

Ročný plán odstávok 2021

Plánované odstávky:


A. Plánované odstávky zásobníka PZZP Láb 4. stavba:

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021:

1. Verzia č. 1 (27.11.2020).

2. Verzia č. 2 (14.9.2021).


Poznámka k dokumentu vyššie:
Údaje vo vyššie uvedenej tabuľke vychádzajú z aktuálneho stavu poznania a v prípade potreby môžu podliehať dodatočným aktualizáciám. Akékoľvek dodatočné zmeny budú oznámené v súlade s uzatvorenými zmluvami o skladovaní plynu a platnou legislatívou.

 

B. Plánované odstávky prepojovacieho bodu MAB/WAG (odstávka v zmysle oznámenia zo strany Gas Connect Austria GmBH):

Ročný plán predpokladaných odstávok pre obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021:

1. Verzia č. 1 (13.11.2020).

2. Verzia č. 2 (1.6.2021).

3. Verzia č. 3 (4.10.2021).Neplánované odstávky:

Neplánovaná odstávka prepojovacieho bodu MAB/WAG (odstávka v zmysle oznámenia zo strany Gas Connect Austria GmBH):

1. Verzia č. 1 (20.4.2021).

2. Verzia č. 2 (21.4.2021).