Novinky
OVS "Spracovanie realizačného projektu a realizácia investičnej akcie Inštalácia prevodníkov tlaku na medzikružiach kolón vybraných sond ZS6 - 2.etapa"
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlasuje k 20.5.2021 Obchodnú verejnú súťaž (OVS) na spracovanie ...
Viac | 20. 05. 2021 |
Aktualizácia Cenníka
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejnila na svojej webovej stránke nový Cenník, ktorý sa uplatňuje od ...
Viac | 13. 05. 2021 |
Obchodná verejná súťaž na Osadenie separátora na ZS6
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na Osadenie separátora na ZS6. Viac ...
Viac | 19. 02. 2021 |

»Zobraziť všetky správy

Ročný plán odstávok 2019

Plánované odstávky:

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2019 - 31.12.2019, verzia č. 1 (30.11.2018).

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2019 - 31.12.2019, verzia č. 2 (26.4.2019).

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2019 - 31.12.2019, verzia č. 3 (9.9.2019).


Poznámka k dokumentu vyššie:
Údaje vo vyššie uvedenej tabuľke vychádzajú z aktuálneho stavu poznania a v prípade potreby môžu podliehať dodatočným aktualizáciám. Akékoľvek dodatočné zmeny budú oznámené v súlade s uzatvorenými zmluvami o skladovaní plynu a platnou legislatívou.


Obmedzenie skladovacích služieb na Vstupno - výstupnom (odovzdávaco-preberacom) bode Virtuálny obchodný bod Rakúsko pre rok 2019 v dôsledku plánovaných odstávok prevádzkovateľa nadväzujúcej siete Gas Connect Austria GmbH na bode WAG/MAB, nájdete tu (2019: Planned Maintenance at Non-Relevant Points).

 

Neplánované odstávky:

Nerealizuje sa.