Novinky
Obchodná verejná súťaž "Zvýšenie výkonu MS Láb IV"
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejňuje k 15.4.2019 Obchodnú verejnú súťaž "Zvýšenie výkonu MS ...
Viac | 29. 01. 2019 |
Obchodná verejná súťaž na dodávku plynu pre prevádzkové účely v období 2018 a 2019
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejňuje k 8.6.2018 Rámcové podmienky pre Obchodnú(é) verejnú(é) ...
Viac | 08. 06. 2018 |

»Zobraziť všetky správy

Ročný plán odstávok 2019

Plánované odstávky:

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2019 - 31.12.2019, verzia č. 1 (30.11.2018).


Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2019 - 31.12.2019, verzia č. 2 (26.4.2019).


Poznámka k dokumentu vyššie:
Údaje vo vyššie uvedenej tabuľke vychádzajú z aktuálneho stavu poznania a v prípade potreby môžu podliehať dodatočným aktualizáciám. Akékoľvek dodatočné zmeny budú oznámené v súlade s uzatvorenými zmluvami o skladovaní plynu a platnou legislatívou.


Obmedzenie skladovacích služieb na Vstupno - výstupnom (odovzdávaco-preberacom) bode Virtuálny obchodný bod Rakúsko pre rok 2019 v dôsledku plánovaných odstávok prevádzkovateľa nadväzujúcej siete Gas Connect Austria GmbH na bode WAG/MAB, nájdete tu (2019: Planned Maintenance at Non-Relevant Points).

 

Neplánované odstávky:

Nerealizuje sa.