Novinky
Vyhlásenie Sútaže 22/9/2023 (dodávka plynu pre technologické účely v období 2022 a 2023)
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Súťaž 22/9/2023 v rámci Obchodnej verejnej súťaže na ...
Viac | 19. 09. 2023 |
OVS Monitorovanie vybraných sond ZS6
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Monitorovanie vybraných sond ...
Viac | 15. 08. 2023 |
OVS Rozšírenie technológie úpravy zemného plynu na stredisku ZS6 Malacky - realizácia
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Rozšírenie technológie ...
Viac | 03. 08. 2023 |

»Zobraziť všetky správy

Ročný plán odstávok 2018

Plánované odstávky:

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2018 - 31.12.2018, verzia č. 1 (30.11.2017).

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2018 - 31.12.2018, verzia č. 2 (6.4.2018).

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2018 - 31.12.2018, verzia č. 3 (10.4.2018).

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2018 - 31.12.2018, verzia č. 4 (8.6.2018).

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2018 - 31.12.2018, verzia č. 5 (11.9.2018).


Poznámka k dokumentu vyššie:
Údaje vo vyššie uvedenej tabuľke vychádzajú z aktuálneho stavu poznania a v prípade potreby môžu podliehať dodatočným aktualizáciám. Akékoľvek dodatočné zmeny budú oznámené v súlade s uzatvorenými zmluvami o skladovaní plynu a platnou legislatívou.


Obmedzenie skladovacích služieb na Vstupno - výstupnom (odovzdávaco-preberacom) bode Virtuálny obchodný bod Rakúsko pre rok 2018 v dôsledku plánovaných odstávok prevádzkovateľa nadväzujúcej siete Gas Connect Austria GmbH na bode WAG/MAB, nájdete tu (2018: Planned Maintenance at Non-Relevant Points).

 

Neplánované odstávky:

Nerealizuje sa.