Novinky
Uskladňovacia kapacita pre sezónu 2020/2021
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlásila dňa 5.6.2019 začiatok predaja uskladňovacej kapacity pre sezónu ...
Viac | 05. 06. 2019 |
Obchodná verejná súťaž "Bezpečnostný riadiaci systém na ZS6"
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejňuje k 17.7.2019 Obchodnú verejnú súťaž "Bezpečnostný ...
Viac | 29. 01. 2019 |

»Zobraziť všetky správy

Ročný plán odstávok 2018

Plánované odstávky:

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2018 - 31.12.2018, verzia č. 1 (30.11.2017).

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2018 - 31.12.2018, verzia č. 2 (6.4.2018).

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2018 - 31.12.2018, verzia č. 3 (10.4.2018).

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2018 - 31.12.2018, verzia č. 4 (8.6.2018).

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2018 - 31.12.2018, verzia č. 5 (11.9.2018).


Poznámka k dokumentu vyššie:
Údaje vo vyššie uvedenej tabuľke vychádzajú z aktuálneho stavu poznania a v prípade potreby môžu podliehať dodatočným aktualizáciám. Akékoľvek dodatočné zmeny budú oznámené v súlade s uzatvorenými zmluvami o skladovaní plynu a platnou legislatívou.


Obmedzenie skladovacích služieb na Vstupno - výstupnom (odovzdávaco-preberacom) bode Virtuálny obchodný bod Rakúsko pre rok 2018 v dôsledku plánovaných odstávok prevádzkovateľa nadväzujúcej siete Gas Connect Austria GmbH na bode WAG/MAB, nájdete tu (2018: Planned Maintenance at Non-Relevant Points).

 

Neplánované odstávky:

Nerealizuje sa.