Novinky
Kamerový systém ZS7 Jakubov
Spoločnosť POZAGAS vyhlásila Obchodnú verejnú súťaž "Kamerový systém ZS7 ...
Viac | 04. 10. 2017 |
Cenník platný od 1.5.2017
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejnila na svojej webovej stránke nový Cenník, ktorý sa uplatňuje od ...
Viac | 28. 04. 2017 |

»Zobraziť všetky správy

Ročný plán odstávok 2018

Plánované odstávky:

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2018 - 31.12.2018, verzia č. 1 (30.11.2017).


Poznámka k dokumentu vyššie:
Údaje vo vyššie uvedenej tabuľke vychádzajú z aktuálneho stavu poznania a v prípade potreby môžu podliehať dodatočným aktualizáciám. Akékoľvek dodatočné zmeny budú oznámené v súlade s uzatvorenými zmluvami o skladovaní plynu a platnou legislatívou.


Obmedzenie skladovacích služieb na Vstupno - výstupnom (odovzdávaco-preberacom) bode Virtuálny obchodný bod Rakúsko pre rok 2018 v dôsledku plánovaných odstávok prevádzkovateľa nadväzujúcej siete Gas Connect Austria GmbH na bode WAG/MAB, nájdete tu (2018: Planned Maintenance at Non-Relevant Points).

 

Neplánované odstávky:

Nerealizuje sa.