Novinky
Obchodná verejná súťaž "Zvýšenie výkonu MS Láb IV"
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejňuje k 15.4.2019 Obchodnú verejnú súťaž "Zvýšenie výkonu MS ...
Viac | 29. 01. 2019 |
Obchodná verejná súťaž na dodávku plynu pre prevádzkové účely v období 2018 a 2019
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejňuje k 8.6.2018 Rámcové podmienky pre Obchodnú(é) verejnú(é) ...
Viac | 08. 06. 2018 |

»Zobraziť všetky správy

Ročný plán odstávok 2017

Plánované odstávky:

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2017 - 31.12.2017, verzia č. 1 (30.11.2016).

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2017 - 31.12.2017, verzia č. 2 (23.5.2017).

Poznámka k dokumentu vyššie:
Údaje vo vyššie uvedenej tabuľke vychádzajú z aktuálneho stavu poznania a v prípade potreby môžu podliehať dodatočným aktualizáciám. Akékoľvek dodatočné zmeny budú oznámené v súlade s uzatvorenými zmluvami o skladovaní plynu a platnou legislatívou.Obmedzenie skladovacích služieb pre rok 2017 vzhľadom k plánovanej odstávke prevádzkovateľa nadväzujúcej siete Gas Connect Austria GmbH na bode WAG/MAB, s dopadom na poskytované služby na Vstupno - výstupnom (odovzdávaco-preberacom) bode Virtuálny obchodný bod Rakúsko nájdete tu (2017: Planned Maintenance at Non-Relevant Points).

 

Mimoriadna odstávka prevádzkovateľa nadväzujúcej siete na prepojovacom bode WAG/MAB, v trvaní 207 dní, nebude mať žiadny dopad na poskytovanie služby uskladňovania plynu spoločnosťou POZAGAS a.s. v období od 24.4.2017, 6.00 SEČ - 1.11.2017, 6.00 SEČ.
V období od 1.11.2017, 6.00 SEČ - 17.11.2017, 6.00 SEČ maximálny ťažobný výkon zásobníka (Vstup WAG/MAB) bude obmedzený na 80% zmluvného ťažobného výkonu.

 

Neplánované odstávky:

Nerealizuje sa.