Novinky
Vyhlásenie Sútaže 22/9/2023 (dodávka plynu pre technologické účely v období 2022 a 2023)
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Súťaž 22/9/2023 v rámci Obchodnej verejnej súťaže na ...
Viac | 19. 09. 2023 |
OVS Monitorovanie vybraných sond ZS6
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Monitorovanie vybraných sond ...
Viac | 15. 08. 2023 |
OVS Rozšírenie technológie úpravy zemného plynu na stredisku ZS6 Malacky - realizácia
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Rozšírenie technológie ...
Viac | 03. 08. 2023 |

»Zobraziť všetky správy

Ročný plán odstávok 2016

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2016 - 31.12.2016:

1. jarná odstávka

OdDoTrvanieVstupno-výstupný
(odovzdávaco-preberací) bod
Rozsah obmedzenia
25. apríla 2016, 6.00 hod. SEČ28. apríla 2016, 6.00 hod. SEČ3 dniVirtuálny obchodný bod Rakúskobez obmedzenia pre vtláčanie a dostupnosť vo výške 56% z maximálneho hodinového zmluvného pevného výkonu pre ťažbu
Prepravná sieť Slovenskej republikybez možnosti vtláčania a/alebo ťažby
Distribučná sieť Slovenskej republikybez možnosti ťažby
28. apríla 2016, 6.00 hod. SEČ30. apríla 2016, 6.00 hod. SEČ2 dniPrepravná sieť Slovenskej republikybez možnosti vtláčania a/alebo ťažby
Virtuálny obchodný bod Rakúskobez možnosti vtláčania a/alebo ťažby
Distribučná sieť Slovenskej republikybez obmedzenia pre ťažbu

 

2. jesenná odstávka

OdDoTrvanieVstupno-výstupný
(odovzdávaco-preberací) bod

Rozsah obmedzenia

(% z max. zmluvného hodinového pevného výkonu )

24. októbra 2016, 6.00 hod. SEČ29. októbra 2016, 6.00 hod. SEČ5 dníVirtuálny obchodný bod Rakúsko
  • dostupnosť vtláčania - 65%
  • dostupnosť ťažby - 100%
Prepravná sieť Slovenskej republiky
  • dostupnosť vtláčania - 0%
  • dostupnosť ťažby - 100%
Distribučná sieť Slovenskej republiky
  • dostupnosť ťažby - 100%


Poznámka:

Údaje vo vyššie uvedenej tabuľke vychádzajú z aktuálneho stavu poznania a v prípade potreby môžu podliehať dodatočným aktualizáciám. Akékoľvek dodatočné zmeny budú oznámené v súlade s uzatvorenými zmluvami o skladovaní plynu a platnou legislatívou.

3. Obmedzenie skladovacích služieb pre rok 2016 vzhľadom k plánovanej odstávke prevádzkovateľa nadväzujúcej siete Gas Connect Austria GmbH na bode WAG/MAB a systému MAB, s dopadom na poskytované služby na Vstupno - výstupnom (odovzdávaco-preberacom) bode Virtuálny obchodný bod Rakúsko:

OdDoTrvanieVstupno-výstupný
(odovzdávaco-preberací)bod
Rozsah obmedzenia
22. marec 2016, 8:00 hod. SEČ23. marec 2016, 16:00 hod. SEČ1 deň a
8 hodín
Virtuálny obchodný bod RakúskoDostupnosť vtláčania do a ťažby zo Zásobníka do výšky 30,2% zazmluvnených vtlačných a/alebo ťažobných výkonov.
31. máj 2016,
6:00 hod. SEČ
31. máj 2016, 17:00 hod. SEČ11 hodínVirtuálny obchodný bod RakúskoDostupnosť vtláčania do a ťažby zo Zásobníka do výšky 30,2% zazmluvnených vtlačných a/alebo ťažobných výkonov.
30. august 2016, 6:00 hod. SEČ5. september 2016, 7:00 hod. SEČ6 dní a
1 hodina
Virtuálny obchodný bod RakúskoDostupnosť vtláčania do Zásobníka bez obmedzenia.
Dostupnosť ťažby zo Zásobníka do výšky 30,2% zazmluvnených ťažobných výkonov.
5. september 2016, 7:00 hod. SEČ15. september 2016, 16:00 hod. SEČ11 dní a
9 hodín
Virtuálny obchodný bod RakúskoBez možnosti vtláčania do a ťažby zo Zásobníka.
15. september 2016, 16:00 hod. SEČ16. september 2016, 6:00 hod. SEČ14 hodínVirtuálny obchodný bod RakúskoDostupnosť vtláčania do Zásobníka bez obmedzenia.
Dostupnosť ťažby zo Zásobníka do výšky 30,2% zazmluvnených ťažobných výkonov.
27. september 2016, 6:00 hod. SEČ27. september 2016, 17:00 hod. SEČ11 hodínVirtuálny obchodný bod Rakúsko
Dostupnosť vtláčania do a ťažby zo Zásobníka do výšky 30,2% zazmluvnených vtlačných a ťažobných výkonov.
14. December 2016, 6.00 hod. SEČ14. December 2016, 17.00 hod. SEČ11 hodínVirtuálny obchodný bod RakúskoDostupnosť vtláčania do a ťažby zo Zásobníka do výšky 30,2% zazmluvnených vtlačných a ťažobných výkonov.8. zverejnená verzia (31. októbra 2016)

Neplánované odstávky:

Nerealizuje sa.