Novinky
OVS "Spracovanie realizačného projektu a realizácia investičnej akcie Inštalácia prevodníkov tlaku na medzikružiach kolón vybraných sond ZS6 - 2.etapa"
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlasuje k 20.5.2021 Obchodnú verejnú súťaž (OVS) na spracovanie ...
Viac | 20. 05. 2021 |
Aktualizácia Cenníka
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejnila na svojej webovej stránke nový Cenník, ktorý sa uplatňuje od ...
Viac | 13. 05. 2021 |
Obchodná verejná súťaž na Osadenie separátora na ZS6
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na Osadenie separátora na ZS6. Viac ...
Viac | 19. 02. 2021 |

»Zobraziť všetky správy

Ročný plán odstávok 2015

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2015 - 31.12.2015:

OdstávkaTrvanie
(v dňoch)
Rozsah obmedzenia služiebTermín vykonania odstávky
Jarná2prerušenie na Vstupno-výstupnom (odovzdávaco-preberacom) bode Virtuálny obchodný bod Rakúsko27.apríla, 6:00 hod. SEČ -
29. apríla, 6:00 hod. SEČ
Jesenná2

1. Vstupno - výstupný (odovzdávaco-preberací) bod
Virtuálny obchodný bod Rakúsko:
vtláčanie/ťažba - 100% obmedzenie

2. Vstupno - výstupný (odovzdávaco-preberací) bod
Prepravná sieť Slovenskej republiky:
vtláčanie - 100% obmedzenie
ťažba - 0% obmedzenie

3. Výstupný (odovzdávaco-preberací) bod Distribučná sieť Slovenskej republiky:
ťažba - 0% obmedzenie

29.októbra, 6:00 hod. SEČ -
31. októbra, 6:00 hod. SEČPoznámka:

Údaje vo vyššie uvedenej tabuľke vychádzajú z aktuálneho stavu poznania a v prípade potreby môžu podliehať dodatočným aktualizáciám. Akékoľvek dodatočné zmeny budú oznámené v súlade s uzatvorenými zmluvami o skladovaní plynu a platnou legislatívou.

Obmedzenie skladovacích služieb v mesiacoch august, september a október 2015 vzhľadom k plánovanej odstávke prevádzkovateľa nadväzujúcej siete Gas Connect Austria GmbH na bode WAG/MAB a systému MAB, s dopadom na poskytované služby na Vstupno - výstupnom (odovzdávaco-preberacom) bode Virtuálny obchodný bod Rakúsko:

Termín obmedzeniaTrvanie (hodiny/dni)Rozsah obmedzenia
Od 11. augusta 2015, 08:00 hod. do 11. augusta 2015, 15:00 hod.7 hodínBez možnosti vtláčania do a ťažby zo Zásobníka.
Od 1. septembra 2015, 06:00 hod. do 4. septembra 2015, 06:00 hod.3 dniMožné obmedzenie maximálneho vtlačného / tažobného výkonu pri vtláčaní do alebo ťažbe zo Zásobníka POZAGAS. Obmedzenie bude vyjadrené prostredníctvom potvrdenej nominácie.
Od 13. októbra 2015, 06:00 hod. do 16. októbra 2015, 06:00 hod.3 dniBez možnosti vtláčania do a ťažby zo Zásobníka.
Od 21. októbra 2015, 08:00 hod. do 21. októbra 2015, 14:00 hod.6 hodínBez možnosti vtláčania do a ťažby zo Zásobníka.5. zverejnená verzia (26.10.2015)

Neplánované odstávky:

Nerealizuje sa.