Novinky
OVS Optimalizácia nástreku MeOH na stredisku ZS6 - spracovanie PD a realizácia 1. etapy (aktualizácia k 24.5.2022)
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje OVS "Optimalizácia nástreku MeOH na stredisku ZS6 - ...
Viac | 24. 05. 2022 |
Aktualizácia cenníka k 1.6.2022
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejnila na svojej webovej stránke aktualizovaný Cenník, ktorý sa ...
Viac | 20. 05. 2022 |
OVS Inštalácia jednočinných pohonov na vstupných armatúrach sond v kolektorovni ZS6 – 2. etapa – Hlavný a Nadložný báden
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje OVS "Inštalácia jednočinných pohonov na vstupných ...
Viac | 16. 05. 2022 |

»Zobraziť všetky správy

Obstarávanie

aaZmluvné vzťahy spoločnosti POZAGAS a.s. pri obstarávaní tovaru, služieb, údržby a opráv sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami. Tieto upravujú právne vzťahy, ktoré vznikajú pri zmluvách medzi spoločnosťou POZAGAS a.s. a fyzickou alebo právnickou osobou ako dodávateľom predmetu obstarávania. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zostavené v zmysle Obchodného zákonníka Slovenskej republiky, ktorý upravuje všeobecné pravidlá zmluvných vzťahov medzi fyzickými a právnickými osobami.

Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.6.2016

 

Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejňuje na tejto stránke aktuálne oznámenia o vyhlásení verejných obchodných súťaží, do ktorých sa môžete zapojiť.


Aktuálne vyhlásené obchodné verejné súťaže (OVS):

1. OVS Dodávka GU pre Výmena GU 2022 v prevádzkach ZS6 a ZS7:

Súťažné podklady
Príloha č.2

 

2. OVS Dodávka GU s pohonom pre Inštalácia jednočinných pohonov na vstupných armatúrach sond v kolektorovni ZS6 - 2.etapa:

Súťažné podklady
Príloha č.2

 

3. OVS Optimalizácia nástreku MeOH na stredisku ZS6 - spracovanie PD a realizácia 1. etapy:

Súťažné podklady (aktualizácia č. 1)
Príloha č.1: Zadávací list investície
Príloha č.2: Krycí list pre navrhovateľov (aktualizácia č. 1)4. Inštalácia jednočinných pohonov na vstupných armatúrach sond v kolektorovni ZS6 - 2. etapa - Hlavný a Nadložný báden

Súťažné podklady: Inštalácia jednočinných pohonov na vstupných armatúrach sond v kolektorovni ZS6 - 2. etapa - Hlavný a Nadložný báden
Príloha č.2: Krycí list