Novinky
OVS Dodávka podseparátora PS1
Spoločnosť POZAGAS vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Dodávka podseparátora PS1".Viac ...
Viac | 02. 07. 2020 |
OVS Integrovaný bezpečnostný systém ZS6
Spoločnosť POZAGAS vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Integrovaný bezpečnostný systém ...
Viac | 05. 06. 2020 |
Aktualizácia plánu odstávok k 3.4.2020
Aktualizáciu ročného plánu odstávok pre rok 2020 k 3.4.2020 nájdete na webovej stránke spoločnosti ...
Viac | 03. 04. 2020 |

»Zobraziť všetky správy

Novinky

«« 1 »»

OVS Dodávka podseparátora PS1

Spoločnosť POZAGAS vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Dodávka podseparátora PS1".Viac informácií nájdete v sekcii Spoločnosť/Obstarávanie alebo priamo tu.

| 02. 07. 2020 | Viac

OVS Integrovaný bezpečnostný systém ZS6

Spoločnosť POZAGAS vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Integrovaný bezpečnostný systém ZS6".Viac informácií nájdete v sekcii Spoločnosť/Obstarávanie alebo priamo tu.

| 05. 06. 2020 | Viac

Aktualizácia plánu odstávok k 3.4.2020

Aktualizáciu ročného plánu odstávok pre rok 2020 k 3.4.2020 nájdete na webovej stránke spoločnosti POZAGAS a.s. v sekcii Zásobník plynu/Odstávky pod linkou vzťahujúcou sa na plán odstávok v roku 2020, alebo priamo tu.

| 03. 04. 2020 | Viac

OVS Výmena prevodovky turbokompresora TK ¼ na ZS6 Malacky

Spoločnosť POZAGAS vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na Výmenu prevodovky turbokompresora TK ¼ na ZS6 Malacky.Viac informácií nájdete v sekcii Spoločnosť/Obstarávanie alebo priamo tu.

| 04. 03. 2020 | Viac

Inštalácia jednočinných pohonov na vstupných armatúrach sond v kolektorovni ZS 6 - Dodávka pohonov vrátane osadenia a funkčného vyskúšania

POZAGAS a.s. vyhlasuje 21.2.2020 Obchodnú verejnú súťaž - Inštalácia jednočinných pohonov na vstupných armatúrach sond v kolektorovni ZS 6 - Dodávka pohonov vrátane osadenia a funkčného vyskúšania.Všetky potrebné informácie nájdete v sekcii Spoločnosť/Obstarávanie, alebo priamu pod linkou tu.

| 21. 02. 2020 | Viac

Obchodná verejná súťaž na dodávku plynu pre prevádzkové účely v období 2020 a 2021

Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejňuje18/2/2020 Rámcové podmienky pre Obchodnú(é) verejnú(é) súťaž(e) na dodávku plynu pre prevádzkové účely v období 2020 a 2021.Viac informácií nájdete v sekcii Spoločnosť/Obstarávanie alebo priamo tu.

| 18. 02. 2020 | Viac

Obchodná Verejná Súťaž - Osadenie bezpečnostného uzáveru na expedično-prívodný plynovod DN 500, PN 80, MS Láb IV Baumgarten

Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlasuje Obchodnú Verejnú Súťaž - Osadenie bezpečnostného uzáveru na expedično-prívodný plynovod DN 500, PN 80, MS Láb IV Baumgarten.Podrobnosti k vyhlásenej súťaži nájdete v sekcii Obstarávanie.

| 18. 02. 2020 | Viac

OVS Výber dodávateľa strážnej služby 2020 – 2024

Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlasuje Obchodnú Verejnú Súťaž na dodávateľa strážnej služby v období 2020-2024.Podrobnosti k vyhlásenej súťaži nájdete v sekcii Obstarávanie.

| 13. 12. 2019 | Viac

«« 1 »»