Novinky
OVS "Spracovanie realizačného projektu a realizácia investičnej akcie Inštalácia prevodníkov tlaku na medzikružiach kolón vybraných sond ZS6 - 2.etapa"
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlasuje k 20.5.2021 Obchodnú verejnú súťaž (OVS) na spracovanie ...
Viac | 20. 05. 2021 |
Aktualizácia Cenníka
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejnila na svojej webovej stránke nový Cenník, ktorý sa uplatňuje od ...
Viac | 13. 05. 2021 |
Obchodná verejná súťaž na Osadenie separátora na ZS6
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na Osadenie separátora na ZS6. Viac ...
Viac | 19. 02. 2021 |

»Zobraziť všetky správy

Súťaž MVP/1/2020 (uskladňovacia kapacita pre sezónu 2021/2022)


Vážení účastníci trhu s plynom,

Spoločnosť POZAGAS a.s. pokračuje v predaji uskladňovacej kapacity pre sezónu 2021/2022 prostredníctvom Medzinárodnej súťaže MVP/1/2020.

Zostávajúca kapacita ponúkaná vrámci Súťaže MVP/1/2020 je výške 1 951 GWh.

Všetky potrebné informácie ohľadom Medzinárodnej súťaže MVP/1/2020 a podmienok pre Vašu účasť nájdete v súťažnej dokumentácii nižšie.


Súťažná dokumentácia (Súťaž MVP/1/2020):

Súťažné podmienky, úprava k 8.4.2021
Žiadosť o pridelenie kapacity
Zmluva o skladovaní plynu, úprava k 8.4.2021
Registračný formulár
Prevádzkový poriadok
Technické podmienkyV prípade potreby sme Vám k dispozícii na e-mailovej adrese: international.tender@pozagas.sk.