Novinky
Poistenie majetku v združenom výberovom konaní
Spoločnosť POZAGAS vyhlásila Obchodnú verejnú súťaž "Poistenie majetku v združenom ...
Viac | 04. 10. 2017 |
Bezpečnostné uzávery na plynovodoch ZS6 - realizácia
Spoločnosť POZAGAS vyhlásila Obchodnú verejnú súťaž "Bezpečnostné uzávery na plynovodoch ...
Viac | 22. 09. 2017 |
Cenník platný od 1.5.2017
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejnila na svojej webovej stránke nový Cenník, ktorý sa uplatňuje od ...
Viac | 28. 04. 2017 |

»Zobraziť všetky správy

Súťaž MVP/1/2016 (uskladňovacia kapacita s fixnou cenou pre sezónu 2017/18)


Vážení účastníci trhu s plynom,


spoločnosť POZAGAS a.s. uvádza pre sezónu 2017/2018 voľnú uskladňovaciu kapacitu na pevnej báze v rámci medzinárodnej súťaže s označením MVP/1/2016 v celkovej výške 2 169 880 MWh (cca. 205 mil.m3) pracovného objemu.

V rámci súťaže MVP/1/2016 spoločnosť POZAGAS a.s. ponúka alokáciu uskladňovacej kapacity s fixnou cenou určenou priamo v danej Ponuke.

V rámci Súťaže MVP/1/2016 je aktuálne po úprave k 28.4.2017 v ponuke flexibilný uskladňovací produkt STANDARD 110 B s efektívnou vtlačiteľnosťou a vyťažiteľnosťou do 110 dní s upravenou vtlačno/ťažobnou krivkou.

Ďalšie podrobnosti ohľadom podmienok Vašej účasti v Súťaži MVP/1/2016, charakteristiky uskladňovacích produktov, spôsobu pridelenia uskladňovacej kapacity a výpočtu ceny nájdete v súťažnej dokumentácii nižšie alebo v produktovom letáku tu.

Súťažná dokumentácia (MVP/1/2016) po úprave k 28.4.2017 (úpravy sú vyznačnené žltou farbou)

Súťažné podmienky
Zmluva o skladovaní plynu
Žiadosť o prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu
Registračný formulár
  
  

V prípade potreby sme Vám k dispozícii na e-mailovej adrese: international.tender@pozagas.sk.

Tešíme sa na Váš záujem o pevnú uskladňovaciu kapacitu v Súťaži MVP/1/2016!