Novinky
OVS Úprava bezpečnostných ventilov na sondách ZS6 - 2.etapa
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Úprava bezpečnostných ...
Viac | 17. 05. 2023 |
OVS Dodávka GU pre Výmena GU 2023 v prevádzke
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Dodávka GU pre Výmena GU ...
Viac | 27. 01. 2023 |
Predaj skladovacej kapacity pre sezónu 2023/2024
Spoločnosť POZAGAS týmto spúšťa predaj skladovacej kapacity pre sezónu 2023/2024 s plánovaným ...
Viac | 13. 12. 2022 |

»Zobraziť všetky správy

Informácia o používaní Cookies

V záujme podávania transparentných, jasných a zrozumiteľných informácií o nakladaní s informáciami a osobnými údajmi užívateľov svojho webového sídla si spoločnosť POZAGAS a.s., so sídlom Malé námestie 1, 901 01 Malacky, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1271/B, IČO: 31 435 688 (''Spoločnosť''), dovoľuje poskytnúť vám, ako návštevníkovi webovej stránky www.pozagas.sk, v súlade so zákonom č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, nasledovné informácie o používaní tzv. súborov cookies (''Cookies'').

Čo sú Cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uchovávané prostredníctvom vášho internetového prehliadača vo vašom počítači, tablete, mobilnom telefóne alebo inom zariadení. Cookies nám umožňujú zabezpečiť a zlepšovať riadne fungovanie stránky www.pozagas.sk.

Aké typy a na aký účel Cookies používame?

Spoločnosť využíva výlučne dočasné Cookies, ktoré slúžia na zabezpečovanie základných funkcií, ako je navigácia stránky, prístup k chráneným oblastiam webových stránok alebo identifikovanie vášho zariadenia pri opakovanom načítavaní častí našej webovej stránky v rámci jednej návštevy. Zlepšujú vám tak možnosti jej prehliadania. Po ukončení činnosti prehliadača webových stránok sú dočasné Cookies z vášho zariadenia odstránené.

Z hľadiska účelu využívame Cookies výlučne na zabezpečenie a zlepšenie funkčnosti našej webovej stránky. Cookies, na ktorých využívanie je potrebný Váš predchádzajúci súhlas, Spoločnosť nevyužíva.

Hlavná stránka