Novinky
Plán odstávok 2023
Vážení účastníci trhu s plynom.Týmto by sme Vás radi informovali o pláne odstávok pre rok ...
Viac | 28. 10. 2022 |
OVS Dodavka plynu 2022/23
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na dodávku plynu pre ...
Viac | 25. 10. 2022 |
OVS "Kompresorová jednotka pre POZAGAS a.s."
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Kompresorová jednotka pre ...
Viac | 19. 10. 2022 |

»Zobraziť všetky správy

Informácia o používaní Cookies

V záujme podávania transparentných, jasných a zrozumiteľných informácií o nakladaní s informáciami a osobnými údajmi užívateľov svojho webového sídla si spoločnosť POZAGAS a.s., so sídlom Malé námestie 1, 901 01 Malacky, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1271/B, IČO: 31 435 688 (''Spoločnosť''), dovoľuje poskytnúť vám, ako návštevníkovi webovej stránky www.pozagas.sk, v súlade so zákonom č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, nasledovné informácie o používaní tzv. súborov cookies (''Cookies'').

Čo sú Cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uchovávané prostredníctvom vášho internetového prehliadača vo vašom počítači, tablete, mobilnom telefóne alebo inom zariadení. Cookies nám umožňujú zabezpečiť a zlepšovať riadne fungovanie stránky www.pozagas.sk.

Aké typy a na aký účel Cookies používame?

Spoločnosť využíva výlučne dočasné Cookies, ktoré slúžia na zabezpečovanie základných funkcií, ako je navigácia stránky, prístup k chráneným oblastiam webových stránok alebo identifikovanie vášho zariadenia pri opakovanom načítavaní častí našej webovej stránky v rámci jednej návštevy. Zlepšujú vám tak možnosti jej prehliadania. Po ukončení činnosti prehliadača webových stránok sú dočasné Cookies z vášho zariadenia odstránené.

Z hľadiska účelu využívame Cookies výlučne na zabezpečenie a zlepšenie funkčnosti našej webovej stránky. Cookies, na ktorých využívanie je potrebný Váš predchádzajúci súhlas, Spoločnosť nevyužíva.

Hlavná stránka