Novinky
Obchodná verejná súťaž na Osadenie separátora na ZS6
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na Osadenie separátora na ZS6. Viac ...
Viac | 19. 02. 2021 |

»Zobraziť všetky správy

Obchodná verejná súťaž na dodávku plynu pre prevádzkové účely v období 2020 a 2021


Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejňuje 18.2.2020 Rámcové podmienky pre Obchodnú(é) verejnú(é) súťaž(e) na dodávku plynu pre prevádzkové účely v období 2020 a 2021.

Nákup plynu môže POZAGAS realizovať prostredníctvom jednej, alebo viacerých Obchodných verejných súťaží.
Presné informácie ohľadom vyhlásenia Obchodnej(ých) verejnej(ých) súťaže(í), účasti v nich a ďalšie dôležité informácie a dokumenty nájdete v priloženej súťažnej dokumentácii nižšie.

Vyhlásenie Súťaže 15/10/2020


Súťažná dokumentácia

Rámcové podmienky pre Obchodnú(é) verejnú(é) súťaž(e)
Zmluva o nákupe plynu
Registračný formulár
Formulár pre záväznú cenovú ponuku pre Súťaž 15/10/2020V prípade otázok sme Vám k dispozícii na:
e-mail: marketing@pozagas.sk