Novinky
Oznam o mimoriadnej situácii!
Technický dispečing spoločnosti obdržal informáciu o vzniknutej mimoriadnej udalosti na zariadení na ...
Viac | 12. 12. 2017 |
Kamerový systém ZS7 Jakubov
Spoločnosť POZAGAS vyhlásila Obchodnú verejnú súťaž "Kamerový systém ZS7 ...
Viac | 04. 10. 2017 |
Cenník platný od 1.5.2017
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejnila na svojej webovej stránke nový Cenník, ktorý sa uplatňuje od ...
Viac | 28. 04. 2017 |

»Zobraziť všetky správy

Akcionári

Akcionárska štruktúra spoločnosti POZAGAS a.s. a podiely na základnom imaní.

SPP Infrastructure a.s.|35%
NAFTA a.s.|35%
GDF International S.A.|30%

 

Spoločnosť pri svojej činnosti využíva aj dlhoročné skúsenosti jej akcionárov v plynárenskom priemysle. Unikátne prepojenie domácej tradície v plynárenstve a zahraničného progresívneho know-how zakladajú dôležité predpoklady úspešnosti.