Novinky
OVS Výber dodávateľa strážnej služby 2020 – 2024
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlasuje Obchodnú Verejnú Súťaž na dodávateľa strážnej služby v ...
Viac | 13. 12. 2019 |
Uskladňovacia kapacita pre sezónu 2020/2021
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlásila dňa 5.6.2019 začiatok predaja uskladňovacej kapacity pre sezónu ...
Viac | 05. 06. 2019 |

»Zobraziť všetky správy

Súťaž MVP/1/2019 (uskladňovacia kapacita pre sezónu 2020/2021)


Vážení účastníci trhu s plynom,

Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto spúšťa predaj uskladňovacej kapacity pre sezónu 2020/2021 prostredníctvom Medzinárodnej súťaže MVP/1/2019.

V rámci Medzinárodnej súťaže MVP/1/2019 je v ponuke pevná uskladňovacia kapacita v celkovej výške 3 200 GWh (302 mil.m3) vo forme produktu S110 s flexibilnou možnosťou pre vtláčanie a ťažbu plynu v priebehu zmluvného roka v trvaní minimálne 110 dní.

Ďalšie informácie ohľadom Medzinárodnej súťaže MVP/1/2019 a podmienok pre Vašu účasť nájdete v súťažnej dokumentácii nižšie.


Súťažná dokumentácia (Súťaž MVP/1/2019):

Súťažné podmienky, upravené k 10.10.2019
Zmluva o skladovaní plynu
Žiadosť o prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu
Registračný formulár
Prevádzkový poriadok
Technické podmienkyV prípade potreby sme Vám k dispozícii na e-mailovej adrese: international.tender@pozagas.sk.