Novinky
Ponuka novej služby - Oznamovanie základných údajov zákazníka v jeho mene ACER-u
Spoločnosť POZAGAS a.s. oznamuje ponuku novej služby - Oznamovanie základných údajov zákazníka v ...
Viac | 04. 03. 2016 |
Predaj pevnej uskladňovacej kapacity pre sezónu 2016/2017
POZAGAS a.s. spustil dňa 11.12.2015 predaj pevnej uskladňovacej kapacity pre plynárenskú sezónu ...
Viac | 11. 12. 2015 |

»Zobraziť všetky správy

Súťaž MVP/1/2015 (uskladňovacia kapacita s fixnou cenou pre sezónu 2016/17)


Vážení účastníci trhu s plynom,


S účinnosťou od 23.3.2016, spoločnosť POZAGAS a.s. pokračuje v predaji uskladňovacej kapacity s fixnou cenou v rámci Súťaže s označením MVP/1/2015 so zostávajúcou uskladňovacou kapacitou vo výške 1 248 000 MWh (cca. 118 mil.m3) pracovného objemu.

V rámci zvýšenia flexibility ponúkaných produktov v Súťaži MVP/1/2015 spoločnosť POZAGAS a.s. upravila zvyšnú kapacitu do ponuky jedného flexibilného uskladňovacieho produktu:

 

 PREMIUM 90 V2 s efektívnou vtlačiteľnosťou a vyťažiteľnosťou do 90 dní
(upravená vtlačno/ťažobná krivka voči pôvodnému produktu PREMIUM 90)

 

Ďalšie podrobnosti ohľadom podmienok Vašej účasti v Súťaži MVP/1/2015, charakteristiky uskladňovacích produktov, spôsobu pridelenia uskladňovacej kapacity a výpočtu ceny nájdete v súťažnej dokumentácii nižšie, alebo v produktovom letáku.

Súťažná dokumentácia (MVP/1/2015)

Súťažné podmienky_dodatok č.2 (učinný od 23.3.2016)
Zmluva o skladovaní plynu - flexibilná služba (učinná od 23.3.2016)
Žiadosť o prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu (učinná od 23.3.2016)
Registračný formulár
  
  

V prípade potreby sme Vám k dispozícii na e-mailovej adrese: international.tender@pozagas.sk.

Tešíme sa na Váš záujem o pevnú uskladňovaciu kapacitu v Súťaži MVP/1/2015!