Novinky
OVS Elektrická energia 2017-2019
Dňa 23.8.2016 spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na dodávku elektrickej ...
Viac | Včera |
Ponuka novej služby - Oznamovanie základných údajov zákazníka v jeho mene ACER-u
Spoločnosť POZAGAS a.s. oznamuje ponuku novej služby - Oznamovanie základných údajov zákazníka v ...
Viac | 04. 03. 2016 |
Predaj pevnej uskladňovacej kapacity pre sezónu 2016/2017
POZAGAS a.s. spustil dňa 11.12.2015 predaj pevnej uskladňovacej kapacity pre plynárenskú sezónu ...
Viac | 11. 12. 2015 |

»Zobraziť všetky správy

Súťaž MVP/1/2015 (uskladňovacia kapacita s fixnou cenou pre sezónu 2016/17)


Vážení účastníci trhu s plynom,


spoločnosť POZAGAS a.s. pokračuje v predaji uskladňovacej kapacity s fixnou cenou v rámci Súťaže s označením MVP/1/2015 so zostávajúcou uskladňovacou kapacitou vo výške 203 385 MWh (cca. 19 mil.m3) pracovného objemu.

V rámci zvýšenia flexibility ponúkaných produktov v Súťaži MVP/1/2015 spoločnosť POZAGAS a.s. upravila s účinnosťou od 28.7.2016 zvyšnú kapacitu do ponuky nasledovného flexibilného uskladňovacieho produktu:

 

 PREMIUM 60 s efektívnou vtlačiteľnosťou a vyťažiteľnosťou do 60 dní

 

Ďalšie podrobnosti ohľadom podmienok Vašej účasti v Súťaži MVP/1/2015, charakteristiky uskladňovacieho produktu, spôsobu pridelenia uskladňovacej kapacity a výpočtu ceny nájdete v súťažnej dokumentácii nižšie.Súťažná dokumentácia (MVP/1/2015)

Súťažné podmienky_dodatok č.3 (učinný od 28.7.2016)
Zmluva o skladovaní plynu - flexibilná služba
Žiadosť o prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu (učinná od 28.7.2016)
Registračný formulár
  
  

V prípade potreby sme Vám k dispozícii na e-mailovej adrese: international.tender@pozagas.sk.

Tešíme sa na Váš záujem o pevnú uskladňovaciu kapacitu v Súťaži MVP/1/2015!