Novinky
Obchodná verejná súťaž na Dodávku podpovrchových bezpečnostných ventilov 2017
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na Dodávku podpovrchových ...
Viac | 16. 11. 2016 |
Ponuka novej služby - Oznamovanie základných údajov zákazníka v jeho mene ACER-u
Spoločnosť POZAGAS a.s. oznamuje ponuku novej služby - Oznamovanie základných údajov zákazníka v ...
Viac | 04. 03. 2016 |

»Zobraziť všetky správy

Úvod

Vitajte na stránkach spoločnosti POZAGAS a.s. Naša spoločnosť je vlastníkom a prevádzkovateľom podzemného zásobníka zemného plynu Láb 4. stavba, ktorý sa nachádza vo východnej časti Viedenskej panvy v blízkosti mesta Malacky.

PZZP Láb 4. stavba predstavuje komplex vyťažených ložísk zemného plynu, ktoré boli procesom konverzie premenené na zásobník. V súčasnosti predstavuje zhruba 19 % objemu uskladňovacích kapacít Slovenskej republiky.

Spoločnosť sa od roku 1993 úspešne venuje poskytovaniu služieb v oblasti podzemného uskladnenia zemného plynu.
Strategicky významná poloha v blízkosti hlavných európskych prepravných trás a Stredoeurópskeho plynárenského uzla Baumgarten v Rakúsku s vlastníctvom priameho napojenia na jeho infraštruktúru nás stavajú v prostredí liberalizovaného trhu so zemným plynom do pozície flexibilného a spoľahlivého poskytovateľa uskladňovacích služieb v tomto regióne.